ΜΗΝΥΜΑ
  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΙΣΤΟΡΙΑ
  ΕΚΚΛΗΣΙΑ/ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  ΕΡΓΑ
  ΞΕΝΑΓΗΣΗ
  ΠΟΤΑΜΟΣ
  ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
  ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΡΓΑ
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Γουδίου, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για αναβάθμιση της ποιότητας του τρόπου ζωής των κατοίκων, έχει εκτελέσει μια σειρά από έργα υποδομής και εξωραϊσμού. Μερικά από τα πιο επείγοντα και σοβαρά έργα που έγιναν είναι:
  1. Κατασκευή νέων δρόμων και πεζοδρομίων μέσα στην κοινότητα.
  2. Αντικατάσταση του παλιού συστήματος υδατοπρομήθειας με νέες διασωληνώσεις.
  3. Κατασκευάσθηκαν νέες δεξαμενές νερού στην περιοχή Βουνιά, που βρίσκεται σε πιο ψηλό σημείο για να καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της κοινότητας.
Το κοινοτικό συμβούλιο συνεχίζει τις προσπάθειες του για να μετατρέψει την κοινότητα σε μια σύγχρονη και ανθρώπινη κοινότητα, έχει ήδη προγραμματίσει τα πιο κάτω έργα:
  1. Κατασκευή νέων κοινοτικών κτιρίων στον πυρήνα της κοινότητας, που θα περιλαμβάνει γραφεία για τις ανάγκες του κοινοτικού συμβουλίου, ιατρείο, αίθουσα εκδηλώσεων, πλατεία για υπαίθριες εκδηλώσεις καθώς επίσης και πάρκο με παιγνιδότοπο, φωτισμό, παγκάκια και αρκετούς χώρους πρασίνου. Στην ίδια περιοχή θα δημιουργηθεί και αμφιθέατρο.
  2. Επισκευή του περιτοιχίσματος του κοιμητηρίου της κοινότητας.
  3. Θα γίνει εξωραϊστικό έργο για ανάδειξη του γεφυριού της κοινότητας, που βρίσκεται λίγο πριν το πυρήνα του χωριού.
  4. Θα γίνει εξωραϊσμός της παλιά βρύσης, που βρίσκεται δίπλα από τα κτίρια του παλιού δημοτικού. Επίσης θα επιδιορθωθούν τα περιτοιχίσματα του σχολείου και τα πεζοδρόμια, καθώς θα γίνει και διαπλάτυνση του δρόμου.